วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ค่ายทักษะเชิงปฏิบัติการ active learning สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 16 มิ.ย 62


วันที่ 16 มิ.ย 62 กิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดค่ายทักษะเชิงปฏิบัติการ active learning สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 9 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเครือข่าย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น