วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา จัดกิจกรรมประชุมพบปะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ในโครงการ SMP รุ่นที่ ๔

            วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ได้จัดกิจกรรมประชุมพบปะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ในโครงการ SMP ณ ห้องวิทยาศาสตร์โครงการ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

           กิจกรรมประชุมพบปะผู้ปกครองนักเรียนใหม่ในโครงการ SMP จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครอง ได้ซักซ้อมความเข้าใจ ได้รับรู้รับทราบถึงกิจกรรมที่นักเรียนต้องเข้าร่วมในช่วงปิดเทอม และได้นัดหมายผู้ปกครองในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ SMP ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ ๒๓ มีนาคม 2562 ที่จะถึงนี้1 ความคิดเห็น: