วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ขอเชิญโรงเรียนเครือข่าย SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมกิจกรรม "มรย.วิชาการ" และ "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2560"


       มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะจัดงาน "มรย.วิชาการ 60" โดยใช้กรอบการดำเนินงานปีนี้คือ "คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ สู่ Thailand 4.0" และ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จะจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2560 นี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนในเครือข่าย SMP เข้าร่วมงานและร่วมจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ตามรายละเอียดดังลิงก์ต่อไปนี้


  • งาน มรย.วิชาการ 60 "คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ สู่ Thailand 4.0"
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น