วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมรายงานตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง โครงการ SMP รุ่นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์

ด้วยทางโรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน SMP รุ่นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ห้องเรียน ๔๐ คน และนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก รายงานตัวเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐

นักเรียนกรอกประวัติส่วนตัวในแบบใบมอบตัวนักเรียนโครงการ SMPและมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล


นายรุสดี บาเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ แจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการ SMP ให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ SMP และให้นักเรียนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนได้ถือปฏิบัติ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น