วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมการรับสมัครนักเรียนใหม่และการสอบคักเลือกนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา

        วันที่ 10 - 28 มกราคม 2560 ทางโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยาได้ทำการรับสมัครนักเรียนใหม่  โครงการ SMP ครั้งที่ 1 และวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 รับสมัครครั้งที่ 2  ซึ่งมีนักเรียนที่เข้ามารับสมัครทั้งนักเรียนเดิมจากโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยาและนักเรียนจากข้างนอก       และได้ทำการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 และครั้งที่ 2 วันที่ 8 มีนาคม 2560 ซึ่งทางโรงเรียนก็ได้ทำการประกาศผลการสอบคัดเลือก และให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกมารายงานตัวเพิ่อเตรียมดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ โครงการ SMP ปีการศึกษา 2560ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น