วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559

โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ร่วมแข่งขันโครงงานและกิจกรรมประกวดแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

     โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์  ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา  ได้เข้าร่วมมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 นักเรียนในโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือห้องเรียน SMP ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นที่ปรึกษาให้ความสนใจโดยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 5 รายการ คือ 

1.ค่ายคอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถทำคะแนนได้ในระดับเหรียญทองและเหรียญเงิน
2. การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้(โคมไฟ)

 3. การประกวด Science Show

4.การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์
5. การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์   การเข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนสนใจในด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น เกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อจะพัฒนาตนเอง นักเรียนฝึกทักษะการนำเสนอและกล้าแสดงออกมากขึ้นอย่างชัดเจน

1 ความคิดเห็น:

  1. ยินดีกับความสำเร็จของโรงเรียนด้วยครับ อย่างน้อยเป็นการเปิดเวทีให้แก่นักเรียน

    ตอบลบ