วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559

นักวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่จัดห้องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา

           ระหว่างวันที่ 21และ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ ได้ลงลงพื้นที่จัดห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนในเครือข่าย  ณ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ต.ลำใหม่  อ.เมือง  จ.ยะลา
           ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 นั้น เราได้เริ่มต้นโดยการขนครุภัณฑ์  ทำความสะอาดห้องและจัดโต๊ะ  เก้าอี้ ให้เป็นไปตามแบบที่ได้มีการออกแบบไว้ ทั้ง 2 ห้อง ซึ่งรูปแบบมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามสภาพของห้องปฎิบัติการของแต่ละโรงเรียน  โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยาสามารถจัดห้องปฎิบัติการได้ตามแบบที่กำหนดไว้  เนื่ิองจากห้องปฎิบัติการมีขนาดใหญ่ จึงทำให้จัดสัดส่วนได้  ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์มีห้องเก็บสารและอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์ได้เป็นสัดส่วนอย่างระเบียบเรียบร้อย แต่พบว่าเก้าอี้ปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ชำรุด 2 ตัว ส่วนในวันที่ 22 ตุลาคม 2559 ได้มีการนำครุภัณฑ์  ขัดแยกอย่างเป็นหมวดหมู่ และจัดเข้าตู้ ส่วนปัณหาที่่พบคือ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางวิทยาศาตร์มีที่จัดเก็บ ไม่เพียงพอกับจำนวนของครุภัณฑ์
            วันดังกล่าวนี้เป็นช่วงปิดภาคเรียน  แต่นักเรียนในโครงการ SMP ก็ มาช่วยด้วยความสมัคใจช่วยกันจนเสร็จ  นักเรียนต่างก็บอกว่าตื่นเต้นและดีใจที่จะได้ใช้ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
            การลงพื้นที่จัดห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนในเครือข่าย  ณ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับการอำนวยความสะดวก โดย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายมะสบรี  อารี และนักเรียนในโครงการ SMP ของโรงเรียน
ภาพบรรยากาศ  การจัดห้องวิทยาศาสตร์ภาพบรรยากาศ  การจัดห้องคณิตศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น