บุคลากร

บุคลากรประจำโครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นางสาวธิดาวรรณ พูลชู
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (ประสานงานโครงการ)
ปฏิบัติหน้าที่: สำนักงานโครงการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อีเมล: thidawan.p@yru.ac.th
โทรศัพท์: 09 8017 3866


นายธวัชชัย ปราณขำ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่: สำนักงานโครงการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อีเมล: thawatchai.p@yru.ac.th
โทรศัพท์: 06 3086 8657
นายไฮดี แวเด็ง
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่: ประจำห้องปฏิบัติการต้นแบบ
สถานที่: ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อีเมล: shuhaidee.biodee@gmail.com
โทรศัพท์: 08 7291 1950
นางสาวนูซีลาห์  โต๊ะเตบ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่: ประจำห้องปฏิบัติการต้นแบบ
สถานที: โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
อีเมล: silanuseela@gmail.com
โทรศัพท์: 08 0704 0847

นางสาวตัยยีบะห์ สะตาปอ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่: ประจำห้องปฏิบัติการต้นแบบ
สถานที: โรงเรียนดำรงวิทยา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
อีเมล: Taiyibah.Satapo@gmail.com
โทรศัพท์: 08 0140 7196

นางสาวสุณีย์  ตอแลมา
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่: ประจำห้องปฏิบัติการต้นแบบ
สถานที: โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ บาลอ ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา
อีเมล: sunee198270@gmail.com
โทรศัพท์: 06 3078 1076
นางสาวมาซีเตาะห์ ปะดอแม
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่: ประจำห้องปฏิบัติการต้นแบบ
สถานที: โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา
อีเมล: tawakkal.017@gmail.com
โทรศัพท์: 09 8043 5217นางสาวคอรีเยาะห์  มะแซ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่: ประจำห้องปฏิบัติการต้นแบบ
สถานที: โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา
อีเมล: khoreeyoh.404@gmail.com
โทรศัพท์: 08 6290 8255

นางสาวฮาลีเมาะ  เลาะแม
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่: ประจำห้องปฏิบัติการต้นแบบ
สถานที: โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
อีเมล: halimoh.lim33@gmail.com
โทรศัพท์: 08 3658 1688
 
นางสาวโซเฟีย อาแว
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่: ประจำห้องปฏิบัติการต้นแบบ
สถานที: โรงเรียนประทีบวิทยา ต.ลิดล อ.เมือง จ.ยะลา
อีเมล: Sofia.ar@yru.ac.th
โทรศัพท์: 08 4890 6463นางสาวซูไฮนี มูซอ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่: ประจำห้องปฏิบัติการต้นแบบ
สถานที: โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา
อีเมล: Suhainee.mu@yru.ac.th
โทรศัพท์: 08 9599 1176

นายอามัน วีรภัทรษฎากร
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่: ประจำห้องปฏิบัติการต้นแบบ
สถานที: โรงเรียนคัมภีร์วิทยา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
อีเมล: Aman.wiraphatsadakon@gmail.com
โทรศัพท์: 06 3963 9574