วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561

คณะกรรมการโครงการ SMP ลงพื้นที่ร่วมประชุมกับโรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ

        วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการโครงการ SMP ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการเพื่อสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และร่วมประชุมกับโรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2561

งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ประจำปีการศึกษา 2560

          งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ได้จัดขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2561 จัดต่อเนื่องจากกิจกรรมกีฬาสี เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ผลงานทางวิชาการของนักเรียน ครู และบุคคลากรทางการศึกษา ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ คณิตคิดเร็ว ประกวดเล่าเรื่องจากภาพและการแข่งขันตอบปัญหา 4 ภาษา เป็นต้น
          


          นักเรียนในโครงการ SMP ทั้งรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ได้ร่วมแสดงผลงานทางวิชาการภายในซุ้มโครงการ จะมีการจำลองห้องทางการแพทย์ มีการตรวจกรุ๊ปเลือด ตรวจวัดความดัน และซายโชว์ นวัตกรรมจากวัสดุเหลือใช้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

          จากกิจกรรมในครั้งนี้สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนแสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ รู้จักแก้ปัญหามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดความภูมิใจในตัวเอง สู่การเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไปข้างหน้า

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561

การแข่งขันกีฬาสี "บือแนปาแนเกมส์" โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์

          ระหว่างวันที่ 9 - 10 มกราคม 2561 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน"บือแนปาแนเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติพิธีเปิดจากผบ.ฉกสันติสุขท่านพันเอกอิศเรศ พุ่มมาก พ.ต.ตเจต กระมลอุฬาล สารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานนีตำรวจภูธรปะแต และเจ้าหน้าเทศบาลตำบลปะแต คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์


          ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ฝึกการเป็นผู้นำ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และส่งเสริมตอบสนองความสามารถของนักเรียนด้านกีฬา นันทนาการให้เต็มศักยภาพ 
          การแข่งขันกีฬาประกอบด้วย 4 สี คือ เขียว ชมพู ส้ม และน้ำเงิน มีการจัดให้มีการแข่งกีฬาอาทิเช่น ฟุตซอล ตะกร้อ วอลเล่ย์บอล เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน นอกจากนี้มีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะแนวโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.oo - ๑๒.oo น. ได้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Science Mathematic Program : SMP ) โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อเปิดโอกาสและทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มี นายอาริฟ ดาตู ผู้อำนวยการโรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ เปิดพิธี และมีหัวหน้าโครงการ นักวิทยาศาสตร์  ดำเนินการในกิจกรรมในครั้งนี้
จากการประชาสัมพันธ์และแนะแนวมีนักเรียนที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการ SMP เป็นจำนวนมาก โดยทางโรงเรียนจะมีการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ (ยกเว้นวันศุกร์-เสาร์) เวลา o๙.oo - ๑๖.๓o น. 
                               โดยมีเกณฑ์และหลักฐานการรับสมัคร ดังนี้


  กิจกรรมแนะแนวในครั้งนี้ได้ผ่านไปด้วยดี โดยความร่วมมือและความสามัคคีจากเด็กนักเรียน